Preparative Chromatography
KET085F, PhD course, Spring 2014

 

Syfte

Kursen skall ge en grundläggande beskrivning av området Preparativ Kromatografi med betoning på industriella tillämpningar. Doktorandkursen är organiserad som en läskurs baserad på boken "Preparative Chromatography", Editor Schmidt-Trumb, Schulte and Seidel-Morgenstern. Kursen startar i februari 2014 med ambitionen att ha ett möte varannan vecka.

Kunskap och förståelse

·         För godkänd kurs skall doktoranden kunna grundläggande termologi inom området

Färdighet och förmåga

·         För godkänd kurs skall doktoranden kunna matematiskt beskriva olika fenomen och processer inom området

Värderingsförmåga och förhållningssätt

·         För godkänd kurs skall doktoranden kunna utvärdera och bedöma olika processer inom området

Litteratur

Schmidt-Traub, Schulte and Seidel-Morgenstern, (Ed.), Preparative Chromatography, second edition, Wiley, 2012.

(Alternativ: Schmidt-Traub (Ed.), Preparative Chromatography, Wiley, 2005.)
(Jämförelse: Kap 2, 5-7 i gamla är i princip samma som i 2nd edition. Gamla kapitel 3 och 4 har slagits samman till nytt kapitel 3. I nya boken finns ett helt nytt kapitel 4. Kapitel 8 och 9 i gamla boken har tagit bort i nya.)

Innehåll (kapitel)

1: Introduktion
2: Grunder
3: 1) Stationärfaser och 2) val av system
4: Utrustning och drift
5: Processer
6: 1-4) Modellering och 5-6) kalibrering
7: Modellbaserad design och optimering 1-3) batch och 4-5) SMB

Tidplan:

19/2 15.30 Prep0: planering
  3/3 14-15 Prep1: kap2 (+3), koordinator Hasse
10/3 14-15 Prep2: kap5 (+4), koordinator Mark
24/3 14-15 Prep3: kap6, koordinator Fredrik
  7/4 14-15 Prep4: kap7, koordinator Anton

Kursansvar: Bernt Nilsson